top of page
bad färg.jpg

Historia

KSK startades som en ideell förening redan 1961.

Byggnaden (KSK-huset) invigdes 1981 då badstugeföreningen skänkte mark till att uppföra en större byggnad. Byggnaden skulle inrymma framför allt en gymnastiksal till skolbarnen men även andra aktiviteter. Byggnationen av KSK-huset utfördes till stor del av ideella krafter, men också med hjälp av kunnigt branschfolk.

En konstauktion av skänkta alster hölls på skolgården för att samla in pengar. Med hjälp av flera donationer där folk bidrog med vad man kunde, fick man ihop omkring 120 000 kronor till bygget. Efter något år stod huset på plats med gymnastiksal, kök, duschar och bastu, postkontor, bibliotek och vävstuga.

KSK har varit mycket aktiv inom bordtennis, löpning, bowling mm

KSK underhåller en stor byggnad med flera lokaler. Standaren har förbättrats fortlöpande genom åren med hjälp av många frivilliga som arbetar ideellt.

klubbhus_edited.jpg

Nutid

Förutom gymverksamhet pågår mycket annat varje vecka såsom seniorpass, cirkelträning, blockpass mm.

Lokalerna hyrs även ut för fester. Några damer samlas för stickcafé en gång varje vecka och i en av lokalerna pågår vävning.

Kolla gärna våra aktuella aktiviteter på Facebook och Instagram.

 

Fotbollsplan, Mullevi:

Klubben köpte under säsongen 2022 in en solcellsdriven självgående gräsklippare, kallad Mullrik.

Inför sommaren 2023 kommer gräsplanen, efter sorkarnas framfart, förbättras och nya fotbollsmål kommer att sättas upp.

Vi planerar även en brännbollsturnering på Mullevi under sommaren -24

Framtid

Klubben har planer på en ny modern byggnad i anslutning till befintlig byggnad för gymverksamhet och även en utomhus padelbana. Bygglovsansökan är godkänd, och i nuläget arbetar vi vidare med planläggning samt söker bidrag från olika fond och stiftelser.

bottom of page